Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a rubricilor Termeni şi conditii şi Politica de confidenţialitate şi implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la acestea. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în aceste rubrici fără o altă notificare prealabilă.


Obligaţiile utilizatorului pentru înregistrare


Pentru a beneficia de serviciile şi/sau produsele de pe site-ul www.toppaper.ro, dumneavoastră sunteţi de acord să furnizaţi informaţii, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră, aşa cum sunt acestea specificate în secţiunea de înregistrare ca utilizator. În cazul în care considerăm, că această obligaţie nu este respectată de către dumneavoastră, ne rezervăm dreptul să vă blocăm accesul la utilizarea serviciului, fără nici o notificare prealabilăDacă unele din datele dumneavoastră nu mai sunt valabile după o perioadă de timp, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.


Securitatea datelor cu caracter personal


SC Bazarul cu idei SRL (administrator al site-ului www.toppaper.ro), respectă cu stricteţe confidenţialitatea datelor personale ale clienţilor săi şi se angajează să le folosească numai în scopul pentru care au fost solicitate: confirmarea comenzilor, emitere facturi, livrare comenzi etc. 

SC Bazarul cu idei SRL poate trimite notificări periodice utilizatorilor - promoţii, buletine informative periodice sau alte informaţii utile sau necesare utilizatorilor.

Ne obligăm să nu facem publice şi să nu vindem bazele de date conţinând informaţii personale ale clienţilor noştri.

Orice utilizator poate opta în orice moment pentru ştergerea datelor sale personale.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.